تجدید مناقصه استانی شماره 2220
آگهی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ورزقان-مجتمع مس سونگون
شرکت ملّی صنایع مس ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط در استان آذربایجان شرقی، جهت اجرای عملیات بهشازی و روکش آسفالت محور ورزقان-مجتمع مس سونگون از طریق مناقصه استانی اقدام نماید.
 چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2220
آگهي انتخاب پيمانكارجهت انجام خدمات تعمير و نگهداري الكتروپمپهاي انتقال موادكارخانه پر عيار كني، موليبدن مجتمع مس سونگون
 چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مزايده شماره ٨١
در خصوص فروش اقلام ضايعاتي و مازاد نياز در مجتمع مس سونگون
 دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط