شماره نام سوره تلاوت ترتیل دانلود ترتیل تفسیر دانلود تفسیر
1 الفاتحه دانلود    
2 البقره دانلود  
3 آل عمران دانلود    
4 النساء   دانلود    
5 المائده   دانلود    
6 الانعام   دانلود    
7 الاعراف   دانلود    
8 الانفال   دانلود    
9 التوبه   دانلود    
10 یونس   دانلود    
11 هود   دانلود    
12 یوسف   دانلود    
13 الرعد   دانلود    
14 ابراهیم   دانلود    
15 الحجر   دانلود    
16 النحل   دانلود    
17 الاسراء   دانلود    
18 الکهف   دانلود    
19 مریم   دانلود    
20 طه   دانلود    
21 الانبیاء   دانلود    
22 الحج   دانلود    
23 المومنون   دانلود    
24 النور   دانلود    
25 الفرقان   دانلود    
26 الشعراء   دانلود    
27 النمل   دانلود    
28 القصص   دانلود    
29 العنکبوت   دانلود    
30 الروم   دانلود    
31 لقمان   دانلود    
32 السجده   دانلود    
33 الأحزاب   دانلود    
34 سبأ   دانلود    
35 فاطر   دانلود    
36 یس   دانلود    
37 الصافات   دانلود    
38 ص   دانلود    
39 الزمر   دانلود    
40 غافر   دانلود    
41 فصلت   دانلود    
42 الشوری   دانلود    
43 الزخرف   دانلود    
44 الدخان   دانلود    
45 الجاثیه   دانلود    
46 الأحقاف   دانلود    
47 محمد   دانلود    
48 الفتح   دانلود    
49 الحجرات   دانلود    
50 ق   دانلود    
51 الذاریات   دانلود    
52 الطور   دانلود    
53 النجم   دانلود    
54 القمر   دانلود    
55 الرحمن   دانلود    
56 الواقعه   دانلود    
57 الحدید   دانلود    
58 المجادله   دانلود    
59 الحشر   دانلود    
60 الممتحنه   دانلود    
61 الصف   دانلود    
62 الجمعه   دانلود    
63 المنافقون   دانلود    
64 التغابن   دانلود    
65 الطلاق   دانلود    
66 التحریم   دانلود    
67 الملک   دانلود    
68 القلم   دانلود    
69 الحاقه   دانلود    
70 المعراج   دانلود    
71 نوح   دانلود    
72 الجن   دانلود    
73 المزمل   دانلود    
74 المدثر   دانلود    
75 القیامه   دانلود    
76 الإنسان   دانلود    
77 المرسلات   دانلود    
78 النبأ   دانلود    
79 النازعات   دانلود    
80 عبس   دانلود    
81 التکویر   دانلود    
82 الإنفطار   دانلود    
83 المطففین   دانلود    
84 الإنشقاق   دانلود    
85 البروج   دانلود    
86 الطارق   دانلود    
87 الأعلی   دانلود    
88 الغاشیه   دانلود    
89 الفجر   دانلود    
90 البلد   دانلود    
91 الشمس   دانلود    
92 اللیل   دانلود    
93 الضحی   دانلود    
94 الشرح   دانلود    
95 التین   دانلود    
96 العلق   دانلود    
97 القدر   دانلود    
98 البینه   دانلود    
99 الزلزله   دانلود    
100 العادیات دانلود    
101 القارعه دانلود    
102 التکاثر دانلود    
103 العصر دانلود    
104 الهمزه دانلود    
105 الفیل دانلود    
106 قریش دانلود    
107 الماعون دانلود    
108 الکوثر دانلود    
109 الکافرون دانلود    
110 النصر دانلود    
111 المسد دانلود    
112 الاخلاص دانلود    
113 الفلق دانلود    
114 الناس دانلود    

 

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط