آشنایی کلی با فعالیت های محیط زیست شرکت مس منطقه آذربایجان:

جهت آشنایی کلی و کامل با اقدامات و فعالیت های محیط زیست می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.

 

   دانلود فایل : zistkoli.pdf           حجم فایل 2708 KB
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 96 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

سازمان و شرکت های مرتبط