اهم اقدامات انجام شده در  زمينه هوا :

  • ايستگاههاي نمونه برداري با توجه به مکانيابي صورت گرفته با نظرات کارشناسان و مشاوران محترم مجتمع صورت پذيرفته  و اندازه گيري گازها، ذرات و صوت در 10 ايستگاه انتخابي انجام مي گردد. و نتايج با استاندارد هواي پاک سازمان محيط زيست ايران مقايسه مي گردد.
  • خريد ونصب دستگاههاي غبار گير به تعداد دو عدد در واحد سنگ شکن و تونل استوک پايل مجتمع
  • خرید و نصب اسکرابر در خروجی تهویه آزمایشگاه شیمی

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط