اهم اقدامات انجام شده در زمينه خاک :

 • انجام مطالعات طراحي و ايجاد فضاي سبز با شرکت مشاور
 • محوطه سازي وتوسعه فضاي سبز و احياء پوشش گياهي

 مراحل کاري اين پروژه فاز1 شامل:

1-  چمن کاري                  22398 متر مربع

2-  کاشت گياهان پرچيني گلهاي دائمي و گياهان رونده و پوششي     9773  متر مربع

3- درختچه    2684  اصله

4- درخت      2538  اصله

مراحل کاري اين پروژه فاز2 شامل:

 • ايجاد جنگل هاي طبيعي و رويشگاههاي جنگلي در سطح 200 هکتار

 

 •  جنگل کاري براي فضاهاي خالي بين عرصه هاي جنگلي در سطح 50 هکتار
 • مرتع کاري  در سطح 1190 هکتار
 • قلمه کاري داخل دره ها و مسيل هاي مرطوب در سطح 10 هکتار
 • نهالکاري در حاشيه جاده هاي دسترسي در طول جاده هاي موجود منطقه به طول 27 کيلومتر
 • نگهداري و مراقبت و واکاري در عرصه هاي طبيعي  جمعاً 3644 هکتار

اهم اقدامات انجام شده در  زمينه پسماند :

 • تهيه طرح جامع مديريت پسماندها و پساب هاي مجتمع(سال 86 و 95)
 • جمع آوري، حمل و دفن زباله ها در مجتمع سونگون از طريق برون سپاري و تحت نظارت اين واحد صورت مي گيرد.

 • اجراي طرح تفکيک زباله از مبداء
 • طراحي و ساخت و نصب جايگاههاي ويژه سطلهاي جمع آوري زباله در سه رنگ متفاوت برای جمع آوری زباله های آلی، کاغذ و پلاستیک، شیشه و حلبی

 • خريد و نصب دستگاه زباله سوز و امحاء زباله های عفونی بهداری و کیسه های پلاستیکی
 • خريد و نصب دستگاه مگنت   (Metal magnet)در کارخانه تغليظ جهت بازيابي گلوله هاي مستعمل آهني

   

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط