شنبه 19 خرداد 1397 - 0:0
مراسم معارفه مهندس شریفی مدیرعامل مس منطقه آذربایجان
روابط عمومی و امور بین الملل مس سونگونچند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط