موضوع : احداث 30 واحد جايگاه دام در شعاع 20 كيلومتري ذوب خاتون آباد
آگهـي مناقصه شماره 21982636
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ٥ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجديد آگهي مناقصه شماره 21982603
موضوع مناقصه : بارگيري و حمل ريلي ساليانه حدود 150.000 تن محصولات فله (كنسانتره يا ته پاتيل) و 80.000 تن محصولات مسي (مس كاتد و مفتول) و موليبدن از مجتمع مس سرچشمه به بندرعباس و تخليه در انبار اسكله شهيد رجايي .
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " بارگيري و حمل ريلي ساليانه حدود 150.000 تن محصولات فله (كنسانتره يا ته پاتيل) و 80.000 تن محصولات مسي (مس كاتد و مفتول) و موليبدن از مجتمع مس سرچشمه به بندرعباس و تخليه در انبار اسكله شهيد رجايي " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٥ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 41982624
موضوع: احداث دو ساختمان انبار براي مواد ناريه و كنسانتره محصول در معدن مس چهل كوره
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٣ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982617
موضوع: ارائه خدمات نظارت كارگاهي و نقشه برداري جهت احداث 1600 متراز باقيمانده جاده ماني-پاريز
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٣ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 319846
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت خريد، نصب و راه اندازي ديتا سنتر در مجتمع مس آذربايجان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات و ملزومات ديتا سنتر در مجتمع مس آذربايجان نمايد.
 سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972556
موضوع: كاشت و نگهداري درختان جنگلي در 350 هكتار در محدوده 20 كيلومتري در مراتع خاتون آباد و ...
قبلي در اطراف ساختمان پ.بل واقع در ضلع شمالي كارخانه ذوب مس خاتون آباد. شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982615
موضوع: ساخت و نصب مسير هاي دسترسي و پاركينگ هاي تعميراتي آسانسورهاو جرثقيل هاي سقفي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982617
موضوع: ارائه خدمات نظارت كارگاهي و نقشه برداري جهت احداث 1600 متراز باقيمانده جاده ماني-پاريز
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهـي مناقصه شماره 10982613
موضوع : تامين مواد، طبخ و سرو غذاي پرسنل در دفتر مركزي تهران با استفاده از آشپزخانه موجود
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور ذيصلاح(ابنيه و تاسيسات) جهت احداث كمپ ورزشي در شهرستان ورزقان
آگهي مناقصه شماره 30982607
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته